ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน 63_200724_8
ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน 63_200724_8