ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน 63_200724_25
ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน 63_200724_25