ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน 63_200724_1
ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน 63_200724_1