นางรัชฏาภรณ์ พรรณขาม
หัวหน้ากลุ่มสาระ
089-5736564
ครูชำนาญการพิเศษ
 
 
นางสาวรุ้งเพชร เพ็งผลา
087-4924488
พนักงานราชการ
 
 
นายพุฒวิชญ์ เอื้อมสุวรรณ
082-1136432
ครูอัตราจ้าง