นางสาวลำพันธ์ สุนันทิพย์
หัวหน้ากลุ่มสาระ
098-5850632
ครูชำนาญการพิเศษ
 
 
นายสุพจน์ แสงจันทร์คุ้ม
098-6934548
ครูอัตราจ้าง