ข่าวเด่น

Back to homepage
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

ผู้มีจิตศรัทธาได้แจ้งความจำนงเพื่อมามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

ผู้มีจิตศรัทธาได้แจ้งความจำนงเพื่อมามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ในวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2558 1. นางพิมพ์พนิต  ยานะสาร บริจาคทุน 55,000 บาท แยกเป็นทุน 2 ประเภท      1.1 ทุนเจาะจง จำนวน 1 ทุนๆ ล่ะ 5,000 บาท ผู้ได้รับทุน เด็กหญิงจรัญญา  ทวีสาร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      1.2.ทุนเรียนดี จำนวน

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา จัดกิจกรรม ิBike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ บนเส้นทางศิริมงคล จากโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา ไปยัง วัดป่ากุง เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 คลิกดูภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

ประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยาได้รับการประเมินจากคณะกรรมการ  ประเมินกลุ่มสาระดีเด่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คลิกดูภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

ประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ

โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยาได้รับการประเมินจากคณะกรรมการ  ประเมินกลุ่มสาระดีเด่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คลิกดูภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

ประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยาได้รับการประเมินจากคณะกรรมการ  ประเมินกลุ่มสาระดีเด่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คลิกดูภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

ประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กลุ่มสารระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามนโยบาย สพม.27 คลิกดูภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

ประเมินนักเรียนพระราชทาน

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 นางสาวปริสา ปักะสัง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา รับการประเมินนักเรียนพระราชทาน จากคณะกรรมการ นายศักดิ์ดุริยางค์ ทองใบ ประธานกรรมการ รองผอ.สพป.รอ.2 นายอำนวย เลื่อมใส ศึกษานิเทศก์ สพป.รอ.3 นายสมชาตรี ทีบุญมา ศึกษานิเทศก์ สพป.รอ.2 กรรมการและเลขานุการ คลิกดูภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

ประเมินโรงเรียนพระราชทาน

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยาได้รับการประเมินคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปี 2558 ได้รับการเยี่ยมชมผลงานจาก คณะกรรมการประเมิน