ข่าวเด่น

Back to homepage
ข่าวเด่น

พิธีถวายราชสดุดี ”วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”

         ด้วยในวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย วันนี้จึง เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของคณะลูกเสือแห่งชาติ และบรรดาลูกเสือ เนตรนารี บุคลากรทางการลูกเสือ ตลอดจนพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า คือเป็น “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ที่ได้เวียนมาบรรจบครบรอบปีอีกวาระหนึ่ง บรรดาลูกเสือทุกหน่วยเล่า ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพร้อมใจกันแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ด้วยการมาร่วมวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี ณ สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ กับทั้งเชิญชวนลูกเสือ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

ประเมินโครงการสวนสวย โรงเรียนงาม ปลอดขยะ

นายบัณฑิต ศรีม่วง รอง ผอ. สพม.27 และคณะ ร่วมประเมินโครงการสวนสวย โรงเรียนงาม ปลอดขยะ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด คลิกดูภาพกิจกรรม

กิจกรรม ศ.พ.ว. ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

พิมพ์พัฒน์เกม 59

  กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน พิมพ์พัฒน์เกม 59 คลิกดูภาพกิจกรรม  

กิจกรรม ศ.พ.ว. ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

อบรม อย.น้อย

โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา โดยงานอนามัยโรงเรียน จัดอบรม อย.น้อย ให้กับตัวแทนนักเรียนทุกระดับชั้น เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 คลิกชมภาพกิจกรรม

กิจกรรม ศ.พ.ว. ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เทิดไท้องค์ราชาครองราชย์ครบ 70 ปี เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2559 คลิกชมภาพกิจกรรม

กิจกรรม ศ.พ.ว. ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

ลูกเสือยาเสพติด

โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา ได้รับการกำกับติดตามประเมินกิจกรรมลูกเสือยาเสพติด จากคณะลูกเสือจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 คลิกชมภาพกิจกรรม