ข่าวประชาสัมพันธ์

Back to homepage
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

ประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยาได้รับการประเมินจากคณะกรรมการ  ประเมินกลุ่มสาระดีเด่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คลิกดูภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

ประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ

โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยาได้รับการประเมินจากคณะกรรมการ  ประเมินกลุ่มสาระดีเด่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คลิกดูภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

ประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยาได้รับการประเมินจากคณะกรรมการ  ประเมินกลุ่มสาระดีเด่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คลิกดูภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

ประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กลุ่มสารระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามนโยบาย สพม.27 คลิกดูภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

ประเมินนักเรียนพระราชทาน

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 นางสาวปริสา ปักะสัง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา รับการประเมินนักเรียนพระราชทาน จากคณะกรรมการ นายศักดิ์ดุริยางค์ ทองใบ ประธานกรรมการ รองผอ.สพป.รอ.2 นายอำนวย เลื่อมใส ศึกษานิเทศก์ สพป.รอ.3 นายสมชาตรี ทีบุญมา ศึกษานิเทศก์ สพป.รอ.2 กรรมการและเลขานุการ คลิกดูภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

ประเมินโรงเรียนพระราชทาน

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยาได้รับการประเมินคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปี 2558 ได้รับการเยี่ยมชมผลงานจาก คณะกรรมการประเมิน                                    

ข่าวประชาสัมพันธ์

กีฬาภายใน ศ.พ.ว. 2558

นายโกศล ฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 27 ให้เกียติเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในประจำปี 2558 ของโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา คลิกดูภาพกิจกรรม