ข่าวประชาสัมพันธ์

Back to homepage
กิจกรรม ศ.พ.ว. ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา จัดโครงการอบรมการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมพระเทพวิสุทธิมงคล โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2559 โดย นายธานินทร์  สันคะนุช เป็นวิทยากร คลิกดูภาพกิจกรรม

กิจกรรม ศ.พ.ว. ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

กิจกรรมไหว้ครู

โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยาจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่่ 16 มิถุนายน 2559 ณ หอคุณธรรม คลิกดูภาพกิจกรรม

กิจกรรม ศ.พ.ว. ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา จัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ณ โดมพิมพ์พัฒน์ คลิกดูภาพกิจกรรม

กิจกรรม ศ.พ.ว. ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

ประชุมผู้ปกครอง1_59

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 คลิกดูภาพกิจกรรม

กิจกรรม ศ.พ.ว. ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

ทำบุญวันเกิดโรงเรียนครบรอบ 41 ปี

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา ทำบุญเนื่องในวันเกิดโรงเรียน ครบรอบ 41 ปี คลิกดูภาพกิจกรรม

กิจกรรม ศ.พ.ว. ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

ประเพณีกินข้าวปุ้น โฮมบุญสามัคคี น้องพี่พิมพ์พัฒน์

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา ร่วมกันจัดกิจกรรม ประเพณีกินข้าวปุ้น โฮมบุญสามัคคี น้องพี่พิมพ์พัฒน์ คลิกดูภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

ผู้มีจิตศรัทธาได้แจ้งความจำนงเพื่อมามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

ผู้มีจิตศรัทธาได้แจ้งความจำนงเพื่อมามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ในวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2558 1. นางพิมพ์พนิต  ยานะสาร บริจาคทุน 55,000 บาท แยกเป็นทุน 2 ประเภท      1.1 ทุนเจาะจง จำนวน 1 ทุนๆ ล่ะ 5,000 บาท ผู้ได้รับทุน เด็กหญิงจรัญญา  ทวีสาร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      1.2.ทุนเรียนดี จำนวน

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา จัดกิจกรรม ิBike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ บนเส้นทางศิริมงคล จากโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา ไปยัง วัดป่ากุง เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 คลิกดูภาพกิจกรรม