ข่าวประชาสัมพันธ์

Back to homepage
กิจกรรม ศ.พ.ว. ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

พิมพ์พัฒน์เกม 59

  กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน พิมพ์พัฒน์เกม 59 คลิกดูภาพกิจกรรม  

กิจกรรม ศ.พ.ว. ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

อบรม อย.น้อย

โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา โดยงานอนามัยโรงเรียน จัดอบรม อย.น้อย ให้กับตัวแทนนักเรียนทุกระดับชั้น เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 คลิกชมภาพกิจกรรม

กิจกรรม ศ.พ.ว. ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เทิดไท้องค์ราชาครองราชย์ครบ 70 ปี เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2559 คลิกชมภาพกิจกรรม

กิจกรรม ศ.พ.ว. ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

ลูกเสือยาเสพติด

โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา ได้รับการกำกับติดตามประเมินกิจกรรมลูกเสือยาเสพติด จากคณะลูกเสือจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 คลิกชมภาพกิจกรรม

กิจกรรม ศ.พ.ว. ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา จัดงานวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีพิธีเดินสวนสนาม และทบทวนกฎ  คำปฏิญาณ ของลูกเสือ เนตรนารี คลิกชมภาพกิจกรรม

กิจกรรม Gifted Program กิจกรรม ศ.พ.ว. ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

เรียนรู้ภาษาอังกฤษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศร่วมกับโครงการห้องเรียนพิเศษ gifted จัดกิจกรรมเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ทุกเช้าวันจันทร์ คลิกชมภาพกิจกรรม

กิจกรรม ศ.พ.ว. ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

พิธีบวงสรวงสุนทรภู่

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา จัดพิธีบวงสรวงสุนทรภู่ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 คลิกชมภาพกิจกรรม

กิจกรรม ศ.พ.ว. ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

เงินบริจาคคณะเกษียณฯ

ชาวศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา ขอขอบพระคุณท่านรองยงยุทธ  จิระกาล ท่านรองมานิตย์  หงษ์อุดร  ท่านรองยงยุทธ  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม  คุณครูเรืองศิลป  ขาวศรี  คุณครูเชาวรัตน์  สาลี และคุณครูบุญสนอง  วิชระโภชน์  เนื่องในโอกาสที่จะเกษียณอายุราชการ ได้มอบเงินบริจาคให้โรงเรียนในการสร้างศาลาอำนวยการแข่งขันกีฬา (พิมพ์พัฒนา พาเวิลเลี่ยน’59) คลิกดูภาพกิจกรรม