กิจกรรม ศ.พ.ว.

Back to homepage
กิจกรรม ศ.พ.ว.

รักภาษาไทย ร่วมใจถวายเทียน

วันที่ 29 กรกฏาคม 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนเรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนาธรรม ร่วมกันจัดกิจกรรม “รักภาษาไทย ร่วมใจ ถวายเทียนพรรษา”  คลิกดูภาพกิจกรรม

กิจกรรม ศ.พ.ว.

วันนสถาปนาลูกเสือ

วันนสถาปนาลูกเสือ รัชกาลที่ 6 ทรงกำหนด 1 กรกฎาคม ของทุกปี ทางราชการจึงกำหนดให้ทุกวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปีเป็น “วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ” หรือ “วันลูกเสือ” โดยในวันนี้บรรดาลูกเสือไทย โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา ได้จัดกิจกรรมที่เป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน คลิกดูภาพกิจกรรม

กิจกรรม ศ.พ.ว.

วันสุนทรภู่ 2558

วันที่ 24 มิถุนายน 2558 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา จัดกิจรรมวันสุนทรภู่ คลิกดูภาพกิจรรม

กิจกรรม ศ.พ.ว.

คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด

วันที่ 26 มิถุนายน 2558 วันต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยาและสถานีตำรวจอำเภอศรีสมเด็จ ร่วมกันจัดกิจกรรม “คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด” คลิกดูภาพกิจกรรม

กิจกรรม ศ.พ.ว.

ค่ายเยาวชนนักสำรวจรักษ์แมงมุม

วันที่ 19-21 มิถุนายน 2558 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยาได้จัดค่ายเยาวชนนักสำรวจรักษ์แมงมุม ด้วยความร่วมมือกับ Spider Planet Research Center คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และศูนย์ธรรมชาติศึกษาไทย คลิกดูภาพกิจกรรม

กิจกรรม ศ.พ.ว.

รับน้องใหม่ 2558

วันที่ 11 มิถุนายน 2558 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา จัดกิจกรรมรับน้องใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558 คลิกดูภาพกิจกรรม

กิจกรรม ศ.พ.ว.

พิธีไหว้ครู 2558

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยาจัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2558

กิจกรรม ศ.พ.ว.

เลือกตั้งประธานนักเรียน 2558

นักเรียนได้เลือกตั้งประธานคนใหม่ และคณะกรรมการเข้ามาทำงานในสภานักเรียน 2558 คลิกดูรูปภาพ

กิจกรรม ศ.พ.ว.

ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2558

ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2558 คลิกดูภาพกิจกรรม