กิจกรรม ศ.พ.ว.

Back to homepage
กิจกรรม Gifted Program กิจกรรม ศ.พ.ว. ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

เรียนรู้ภาษาอังกฤษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศร่วมกับโครงการห้องเรียนพิเศษ gifted จัดกิจกรรมเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ทุกเช้าวันจันทร์ คลิกชมภาพกิจกรรม

กิจกรรม ศ.พ.ว. ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

พิธีบวงสรวงสุนทรภู่

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา จัดพิธีบวงสรวงสุนทรภู่ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 คลิกชมภาพกิจกรรม

กิจกรรม ศ.พ.ว. ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

เงินบริจาคคณะเกษียณฯ

ชาวศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา ขอขอบพระคุณท่านรองยงยุทธ  จิระกาล ท่านรองมานิตย์  หงษ์อุดร  ท่านรองยงยุทธ  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม  คุณครูเรืองศิลป  ขาวศรี  คุณครูเชาวรัตน์  สาลี และคุณครูบุญสนอง  วิชระโภชน์  เนื่องในโอกาสที่จะเกษียณอายุราชการ ได้มอบเงินบริจาคให้โรงเรียนในการสร้างศาลาอำนวยการแข่งขันกีฬา (พิมพ์พัฒนา พาเวิลเลี่ยน’59) คลิกดูภาพกิจกรรม

กิจกรรม ศ.พ.ว. ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา จัดโครงการอบรมการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมพระเทพวิสุทธิมงคล โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2559 โดย นายธานินทร์  สันคะนุช เป็นวิทยากร คลิกดูภาพกิจกรรม

กิจกรรม ศ.พ.ว. ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

กิจกรรมไหว้ครู

โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยาจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่่ 16 มิถุนายน 2559 ณ หอคุณธรรม คลิกดูภาพกิจกรรม

กิจกรรม ศ.พ.ว. ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา จัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ณ โดมพิมพ์พัฒน์ คลิกดูภาพกิจกรรม

กิจกรรม ศ.พ.ว. ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

ประชุมผู้ปกครอง1_59

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 คลิกดูภาพกิจกรรม

กิจกรรม ศ.พ.ว. ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

ทำบุญวันเกิดโรงเรียนครบรอบ 41 ปี

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา ทำบุญเนื่องในวันเกิดโรงเรียน ครบรอบ 41 ปี คลิกดูภาพกิจกรรม

กิจกรรม ศ.พ.ว. ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

ประเพณีกินข้าวปุ้น โฮมบุญสามัคคี น้องพี่พิมพ์พัฒน์

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา ร่วมกันจัดกิจกรรม ประเพณีกินข้าวปุ้น โฮมบุญสามัคคี น้องพี่พิมพ์พัฒน์ คลิกดูภาพกิจกรรม