กิจกรรม ศ.พ.ว.

Back to homepage
กิจกรรม ศ.พ.ว. ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

พิมพ์พัฒน์เกม 59

  กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน พิมพ์พัฒน์เกม 59 คลิกดูภาพกิจกรรม  

กิจกรรม ศ.พ.ว. ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

อบรม อย.น้อย

โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา โดยงานอนามัยโรงเรียน จัดอบรม อย.น้อย ให้กับตัวแทนนักเรียนทุกระดับชั้น เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 คลิกชมภาพกิจกรรม

กิจกรรม ศ.พ.ว. ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เทิดไท้องค์ราชาครองราชย์ครบ 70 ปี เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2559 คลิกชมภาพกิจกรรม

กิจกรรม ศ.พ.ว. ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

ลูกเสือยาเสพติด

โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา ได้รับการกำกับติดตามประเมินกิจกรรมลูกเสือยาเสพติด จากคณะลูกเสือจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 คลิกชมภาพกิจกรรม

กิจกรรม ศ.พ.ว. ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา จัดงานวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีพิธีเดินสวนสนาม และทบทวนกฎ  คำปฏิญาณ ของลูกเสือ เนตรนารี คลิกชมภาพกิจกรรม