สถานที่ติดต่อ
  ชื่อหน่วยงาน : โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา
  ที่อยู่ : 64 หมู่ที่ 1 ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000
  เบอร์โทรศัพท์ : 043-508150