ฝ่ายบริหาร

Back to homepage

 

ผอ พัชรินทร์

นายพัชรินทร์    หยาดไธสง

ผู้อำนวยการ

 


%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%89%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%98%e0%b8%87นายเฉลิมธง    พิทักษ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน