เงินบริจาคคณะเกษียณฯ

เงินบริจาคคณะเกษียณฯ

ชาวศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา ขอขอบพระคุณท่านรองยงยุทธ  จิระกาล ท่านรองมานิตย์  หงษ์อุดร  ท่านรองยงยุทธ  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม  คุณครูเรืองศิลป  ขาวศรี  คุณครูเชาวรัตน์  สาลี และคุณครูบุญสนอง  วิชระโภชน์  เนื่องในโอกาสที่จะเกษียณอายุราชการ ได้มอบเงินบริจาคให้โรงเรียนในการสร้างศาลาอำนวยการแข่งขันกีฬา (พิมพ์พัฒนา พาเวิลเลี่ยน’59)

คลิกดูภาพกิจกรรม

Comments

comments

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*