สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา จัดโครงการอบรมการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมพระเทพวิสุทธิมงคล โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2559 โดย นายธานินทร์  สันคะนุช เป็นวิทยากร

คลิกดูภาพกิจกรรม

Comments

comments

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*